พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว (มีคลิป)

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1000 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ
คุณณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ/รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ คณะ เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,000 ผืน ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อจะได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด


พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ คุณณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 และคณะอีกด้วย ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ราบสูง และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ซึ่งในห้วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวอีกเป็นจำนวนมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts