ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ตาก

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ตาก

พล.ท. กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ ฯ พร้อมคณะ เดินทางมาสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ระหว่าง วันที่19 – 22 ธ.ค.64

โดยมี นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย คณะส่วนล่วงหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นำสำรวจพื้นที่

ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) อ.แม่สอด จ.ตาก

 

 

Related posts