#ผู้ว่าเดี่ยวชวนเที่ยวพิจิตร

#ผู้ว่าเดี่ยวชวนเที่ยวพิจิตร

 


วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร คนที่ 58 พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ได้ออกรายการสถานี วิทยุ อสมท พิจิตร รายการ อสมท เพื่อชุมชน “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” โดยได้มอบนโยบายหลักในการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร เพื่อมุ่งหวังให้มีการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพิจิตรต่อไป

Related posts