ศรีสะเกษ คณะพระธุดงค์จากทั่วประเทศกว่า 500 รูปเดินเท้าเปล่าไปกราบหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พ่อหลวง ร.9 (มีคลิป)

ศรีสะเกษ คณะพระธุดงค์จากทั่วประเทศกว่า 500 รูปเดินเท้าเปล่าไปกราบหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พ่อหลวง ร.9 โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาศิษย์เอกผู้รับมรดกธรรมของหลวงปู่สรวงนำคณะศิษย์ถวายการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่

 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณบ้านโคกแดง ถนนสายสี่แยกนาเจริญ- ช่องสะงำ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระอาจารย์จรัณ อนังคโณ ประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ได้นำคณะสงฆ์พระธุดงค์และแม่ชีจำนวน 500 รูป เดินเท้าเปล่าท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนจัดโดยพระธุดงค์แต่ละรูปสะพายกลด บาตรและเครื่องอัฐบริขาร เดินตามริมถนนผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ซึ่งตามเส้นทางที่เดินธุดงค์ผ่านไป จะมีพุทธศาสนิกชน มาคอยถวายดอกไม้ น้ำดื่มและปัจจัย ตลอดเส้นทาง และเมื่อคณะพระธุดงค์เดินธุดงค์มาถึงวัดไพรพัฒนา พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ศิษย์เอกผู้รับมรดกธรรมของหลวงปู่สรวง พร้อมด้วย ดร.แม่ชี ทศพร วชิรบำเพ็ญ นายกองตรีไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด ได้นำคณะศิษย์ คณะญาติธรรม พุทธศาสนิกชนจำนวนมากถวายการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่

โดยเมื่อ พระอาจารย์จรัณ อนังคโณ นำคณะพระธุดงค์ เดินเท้ามาถึงวัดไพรพัฒนา พระครูโกศลสิกขกิจ ได้ถวายดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับ จากนั้น ได้นำคณะพระอาจารย์จรัณ เดินเข้าไปในบริเวณวัด มีพุทธศาสนิกชนคอยโปรยดอกไม้และนำเอาน้ำมาล้างเท้าให้พระธุดงค์ทุกรูป ซึ่งการล้างเท้าพระ เป็นพุทธประเพณีหนึ่งที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ดังเรื่องของสังขพราหมณชาดก ที่กล่าวถึงอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ชื่อสังขะ ในชาตินั้น สังขพราหมณ์เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยเท้าเปล่าเหยียบย่ำทรายที่ร้อนดังถ่านเพลิง จึงเกิดกุศลศรัทธา รีบนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปที่โคนต้นไม้ แล้วล้างเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยน้ำที่อบและกรองใสสะอาด ทาเท้าด้วยน้ำมันหอม

จากนั้นยอมสละรองเท้าที่ตนสวม โดยนำมาเช็ดและทาด้วยน้ำมันหอม แล้วสวมใส่ให้พระปัจเจกพุทธเจ้า พร้อมกับถวายร่ม ด้วยบุญนี้ ส่งผลให้ในชาตินั้นสังขพราหมณ์รอดพ้นจากความตายในขณะที่ประสบอุบัติเหตุเรือแตกท่ามกลางมหาสมุทร เพราะเทพธิดาที่ชื่อมณิเมขลา เห็นถึงบุพกรรมที่สังขพราหมณ์ได้ประกอบกรรมดี โดยการล้างเท้าและถวายรองเท้าแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า จึงช่วยชีวิตไว้ด้วยการเนรมิตเรือที่มีสมบัติมากมายให้เดินทางไปถึงฝั่งอย่างปลอดภัย และด้วยผลบุญที่สังขพราหมณ์ทำในชาตินั้นเอง หลังจากละโลกไปแล้ว สังขพราหมณ์ได้ไปเกิดในเทวโลก

ต่อมาพระครูโกศลสิกขกิจ ได้นำคณะพระธุดงค์ จำนวน 500 รูป ขึ้นไปบนมณฑปหลวงปู่สรวง เพื่อกราบไหว้สรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง โดยพระครูโกศลสิกขกิจได้นำคณะพระธุดงค์สวดมนต์บูชากราบไหว้หลวงปู่สรวง ซึ่งพระธุดงค์พร้อมเครื่องอัฐบริขารที่สะพายอยู่ได้เดินพนมมือลอดใต้โลงแก้วสรีระสังขารของหลวงปู่สรวงด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูง จากนั้น คณะพระธุดงค์ได้ลงไปปักกลดรอบบริเวณวัดไพรพัฒนาเพื่อเตรียมปฏิบัติธรรมในช่วงกลางคืนโดยมีพุทธศาสนิกชนกล่าวอนุโมทนาสาธุดังกึกก้องบริเวณวัดไพรพัฒนา

พระอาจารย์จรัณ อนังคโณ ประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า พระสงฆ์ แม่ชี และแม่ขาวที่เดินธุดงค์ในวันนี้เป็นโครงการจาริกธุดงค์จากอุทยานธรรมดงยางไปที่วัดไพรพัฒนาเพื่อกราบสรีระสังขารของหลวงปู่สรวง ซึ่งเริ่มต้นออกเดินธุดงค์ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2564 สิ้นสุดในวันนี้คือวันที่ 5 ธ.ค. 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็เลยจะได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยมได้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกัน โดยพระสงฆ์สามเณร แม่ชีและแม่ขาวทั้งหมดมาจากทั่วประเทศ เริ่มต้นเดินธุดงค์จากอุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษไปสิ้นสุดที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ รวมระยะทางประมาณ 150 กม.

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอ ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ศิษย์เอกผู้รับมรดกธรรมของหลวงปู่สรวง กล่าวว่า นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วัดไพรพัฒนาได้ถวายการต้อนรับ พระอาจารย์จรัณ อนังคโณ ประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยางและพระธุดงค์ แม่ชี แม่ขาว รวมจำนวน 500 รูป สำหรับกำหนดการปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 04.30 น. ทำวัตรเช้า เวลา 08.00 น. ทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารเเห้ง) จึงขอเชิญชวนคณะ ศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาทุกคนทุกท่าน ไปร่วมในการถวายการต้อนรับและทำบุญตักบาตรกับคณะพระธุดงค์จากอุทยานธรรมดงยาง ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราที่ได้จาริกธุดงค์มาถึงวัดไพรพัฒนาในครั้งนี้ด้วย/////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

 

Related posts