🏷แม่ทัพภาค 4 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร🏷

🏷แม่ทัพภาค 4 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร🏷

》วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 ราย คือ สิบเอกวัชรา ไชยแก้ว ถูกยิงที่ใบหน้าด้ายซ้ายกระดูกใบหน้าแตก ได้รับการผ่าตัดแล้ว,

สิบโทอนุชา ดาลาด ถูกยิงบริเวณกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทไม่สามารถขยับร่างกายได้, สิบโทสุพจน์ เจริญสุข บาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะไม่รู้สึกตัว อยู่ระหว่างการบำบัดฟื้นฟู, จ่าสิบเอกชัยวัตน์ จันทร์เอ้ย กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขาอ่อนแรงอยู่ระหว่างกายภาพบำบัด โดยอาการบาดเจ็บที่เป็นอยู่ทางทีมแพทย์จะให้การรักษาพยาบาลให้ทุเลาหรือสามารถกลับมาเป็นปกติและดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย เงินช่วยเหลือและบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล และครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

》โดยแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้พูดคุย สอบถามอาการ ตลอดจนกล่าวให้กำลังใจกำลังพล และครอบครัว
ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ต่อไป ทั้งนี้ในระหว่างพักรักษาอาการในโรงพยาบาลได้รับเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญเป็นรายเดือน และผู้บังคับบัญชาหมุนเวียนกันเข้าเยี่ยมเยียนรวมถึงสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยหากแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นทหารผ่านศึกที่ปลดพิการ นอกเหนือจากจะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการและจากมูลนิธิต่างๆ แล้วยังจะได้รับการบรรจุทายาททดแทนเข้ารับราชการอีกด้วย■■■

Related posts