“พาณิชย์สุโขทัย ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย”

“พาณิชย์สุโขทัย ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย”

 


วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ไชยวงค์คำ รองนายกเทศมนตรีตำบลลานหอย นายปภังกร รักเลิศ เลขานุการนายก ทต.ลานหอย นายวุฒิชัย เสือด้วง ปลัดอำเภอ แทนนายอำเภอบ้านด่านลานหอย ร.ต.ต.สุพจน์ นามแก้ว รอง สว.(ป.) สภ.บ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลานหอย ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้า ณ ตลาดสดเอกชน (ป้าบุญมี) ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

จากการลงพื้นที่พบว่าราคาจำหน่ายเนื้อสุกรมีการปรับขึ้นราคา โดยราคาจำหน่ายเนื้อแดง 200 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผู้ประกอบการมีการตรึงราคาจำหน่ายไม่ให้มีราคาจำหน่ายสูงเกินไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภค สำหรับราคาเนื้อไก่และราคาไข่ไก่ ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินราคาแนะนำที่กรมการค้าภายในกำหนด ส่วนราคาพืชผักและผลไม้เป็นไปตามฤดูกาล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าอย่างเคร่งครัด และไม่ให้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเกินสมควร

 

Related posts