ศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมชื่นชมศรัทธาพระครูโกศลสิกขกิจอนุรักษ์มวยไทย จัดใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซี่บนเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

ศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมชื่นชมศรัทธาพระครูโกศลสิกขกิจอนุรักษ์มวยไทย จัดใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซี่บนเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

เมื่อช่วงใกล้ค่ำของวันที่ 19 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา และอำเภอภูสิงห์ ได้จัดงานนี้ขึ้น มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงทั้งการแสดงมวยไทย การแสดงรำของนักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจ ได้มอบเสื้อปฏิบัติงานให้กับ อสม.ตำบลไพรพัฒนา จำนวน 89 ตัว มอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คันให้กับประธานชมรมกำนัน ผญบ.อ.ภูสิงห์ เพื่อให้นำเอาไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง มีการ ออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท๊อป และจำหน่ายอาหารท้องถิ่นต่างๆ มากมาย โดยมี นายเฮง ไชยนะรา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอภูสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงานและมี ส.อ.ธีรยุทธ มณีโชติ ปลัด อบต.ไพรพัฒนา นายก อบต.ทุก อบต.กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม.มาร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น จ.ศรีสะเกษร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตลอดจนสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง ซึ่งตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา ได้รับการพิจารณา เป็นพื้นที่ดำเนินการจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผลจากการจัดงานที่ผ่านมา ทำให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่เกิดการพัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรค์ ให้เกิดการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวอำเภอภูสิงห์และอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ตนได้ชมการแสดงมวยไทยของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง ซึ่งมีการไหว้ครูอย่างสวยงามมาก เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเรา ที่ชาวต่างชาติเมื่อได้มาชมแล้วก็มีความชื่นชอบศิลปะมวยไทยเป็นอย่างมาก ตนขอชื่นชมและศรัทธา พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ.) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงที่ได้อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยเอาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของลูกหลานไทยตลอดไป

////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts