ศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดจัดตอบปัญหาธรรมะในเทศกาลวันมาฆะบูชา ขณะที่เจ้าคณะจังหวัด ศรีสะเกษ (ธ.) เมตตามอบเงินทุนการศึกษาให้ น.ร.ทุกคนที่มาร่วมแข่งขัน จำนวน 122 คนๆ ละ 500 บาท

ศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดจัดตอบปัญหาธรรมะในเทศกาลวันมาฆะบูชา ขณะที่เจ้าคณะจังหวัด ศรีสะเกษ (ธ.) เมตตามอบเงินทุนการศึกษาให้ น.ร.ทุกคนที่มาร่วมแข่งขัน จำนวน 122 คนๆ ละ 500 บาท

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เวทีพูนดิน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมการตอบปัญหาธรรมะเนื่องในโอกาสเทศกาลวันมาฆะบูชา ซึ่งพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานนี้ขึ้น โดยมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ บริษัท ยูนิเวิร์ค 999 จำกัด บริษัท นีโอ 727 จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์มาฆะบูชา จำนวน 30,000 บาท และการดำเนินการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะระดับประถมศึกษา โดยมี นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการนี้ และมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะครู น.ร. ผู้ปกครอง น.ร.มาร่วมพิธีและถวายการต้อนรับ

นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน และเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา เนื้อหาของการแข่งขัน เกี่ยวกับความรู้เรื่องพุทธศาสนาในโรงเรียน เรื่องพระพุทธศาสนาในจังหวัดศรีสะเกษ และความรู้ทั่วไปนักธรรมศึกษาชั้นโท ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีโรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 58 ทีม มี 4 รางวัล ประกอบด้วย ชนะเลิศ มี 1 รางวัล รับโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมทั้งทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งรับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งรับทุนการศึกษา 1,500 บาท และรางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งรับทุนการศึกษา 1,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในโอกาสเดียวกันนี้ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) ได้มีเมตตามอบเงินทุนการศึกษาให้กับ น.ร.ทุกคนที่มาร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในครั้งนี้ จำนวน 122 คน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000 บาท////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

 

Related posts