🏷”ทหาร เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ในทุกโอกาส” แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน บางโกระ จ.ปัตตานี เหตุเพลิงไหม้วอดบ้านทั้งหลัง เร่งกำลังทหารสร้างที่อยู่อาศัย ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนรอมฎอน🏷

🏷”ทหาร เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ในทุกโอกาส” แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน บางโกระ จ.ปัตตานี เหตุเพลิงไหม้วอดบ้านทั้งหลัง เร่งกำลังทหารสร้างที่อยู่อาศัย ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนรอมฎอน🏷

》วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นาย มะเย็ง มาแบ จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่ง สำหรับบ้านของนายมะเย็ง มาแบ ซึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงนั้นถูกเพลิงไหม้วอดเสียหายทั้งหลัง รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายทั้งหมด คงเหลือแต่โครงเสาไม้เป็นซากปรักหักพัง เป็นเหตุให้ผู้อยู่อาศัยไม่สามารถพักอาศัยต่อไปได้ จึงอาศัยบ้านญาติบริเวณใกล้เคียงเป็นการชั่วคราว

》ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 เมื่อทราบเหตุได้แจ้งไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ ดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงอาหารเครื่องดื่ม นำไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และอีกส่วนหนึ่งคือภาคประชาสังคม ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบด้วย ในส่วนการดำเนินการซ่อมแซมสร้างบ้านนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการประสานความร่วมมือ ร่วมกับคณะกรรมการสภาประชาธิปไตยตำบลบางโกระ  เข้าสนับสนุนซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเร่งด่วน ก่อนมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของ อุปโภคบริโภคให้แก่ นายมะเย็ง มาแบ และครอบครัว สร้างขวัญและกำลังใจ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส■■■

Related posts