คณะพูดคุยสันติสุขจชต.ลงพื้นที่ พบปะแม่ทัพภาค​ 4 หารือแนวทางลดความรุนแรงทุกรูปแบบ​ เตรียมขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.ระยะต่อไป​

คณะพูดคุยสันติสุขจชต.ลงพื้นที่ พบปะแม่ทัพภาค​ 4 หารือแนวทางลดความรุนแรงทุกรูปแบบ​ เตรียมขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต.ระยะต่อไป​

 


วันนี้ 21 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ประชุมหารือ​ ร่วมกับพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4​ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้อง​ เดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป ตามสารัตถะที่ร่วมหารือกับคณะผู้แทนของกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น) พลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า​ หลังจากได้มีการพูดคุยหารือกับคณะผู้แทนของกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วง​ มกราคม​ ที่ผ่านมา​ จนทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันในหลักการ 3 ข้อ​ที่จะเป็นสารัตถะของการพูดคุยในระยะต่อไป​ ครั้งนี้จึงลงมาปรึกษาหารือกับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการจะมีการพูดคุยกับในละครั้งจะต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม

โดยเฉพาะประเด็นลดความรุนแรง​ ตั้งใจจะมาพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่ 4 โดยตรง เพื่อให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด​ นอกจากนี้​ภาคประชาชน​ และภาคส่วนต่างๆ ได้มีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเดินการและแนวทางการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การลดความรุนแรงต่อพื้นที่สาธารณะและลดความรุนแรงต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งทางคณะพูดคุย​ จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่กระบวนการพูดคุยในโอกาสต่อไป โดยจะมีกำหนดห้วงเวลาในการพูดคุยในครั้งต่อไป ประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้ และจะนำประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนไปหารือในเวทีการพูดคุยอีกด้วย ทั้งนี้ทางคณะพูดคุยมองว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีผลการทบต่อการพูดคุยแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ผู้นำศาสนาในพื้นที่ยังคงสนับสนุนให้มีการพูดคุย และยังคงหวังที่จะให้มีการคืบหน้า อันจะเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข


ทางด้านพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่าที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ 4 ส่วนหน้า​ ได้หารือกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ทั้งเรื่องการลดความรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอ ต่อกลุ่มเปราะบาง หรือในพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจ ทั้งหมดจำเป็นต้องนำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ภาคประชาสังคมเข้าไปพูดคุยด้วย ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีมาตรการต่างๆเช่นกัน ซึ่งในวันนี้จะได้หารือกับหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ถึงมาตรการที่ได้กำหนดไว้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าอัตราการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนลดลง ในปีนี้จะได้หารือตลอดจนแนวทางการดำเนินการเดินทางการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

 

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/21 ก.พ.65/086-2896806

Related posts