พิษณุโลก ตรวจสอบโรงงาน

พิษณุโลก ตรวจสอบโรงงาน

พิษณุโลก เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565เวลา12.00 น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบโรงงาน
บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด เลขที่19 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวน 92คน ชาย68 คน หญิง 28คน เคลื่อนย้าย โดยไม่แจ้ง ขออนุญาตตั้งแต่ แต่วันที่ 13 ก.พ.65 จาก จังหวัดอยุธยา รายละเอียดอยู่ในระหว่างการสอบสวน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts