พิษณุโลก สองแคว-อนุมัติเงินทุน กพส. 11 ล้านบาท เน้นช่วยเกษตรกรสมาชิก ผ่านกลไกสหกรณ์

พิษณุโลก สองแคว-อนุมัติเงินทุน กพส. 11 ล้านบาท เน้นช่วยเกษตรกรสมาชิก ผ่านกลไกสหกรณ์

 


วันนี้ (22 ก.พ.65) นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ปี 2565 ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจบริการสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสท้าน วรรณา ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอภินัน จูเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลองชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก


นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการปกติ จำนวน 2 สหกรณ์ เป็นเงิน 11,000,000 บาท ประกอบด้วย 1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าขวัญ 2 จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพทางการเกษตร 2. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนตามแผนการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิก 100 ราย ปริมาณรวม 2,400 ตัน และเพื่อเป็นทุนจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงมาจำหน่ายบริการสมาชิก จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผ่านกลไกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts