ประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

 


วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่า ราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยจัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า และพิธีเปิดงาน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ เพื่อสักการะพระแม่ย่าอันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดสุโขทัยและประชาชนทั่วไปซึ่งจัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงพื้นบ้าน การร้องเพลงลูกทุ่งการกุศล การเดินแบบการกุศล การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าราคาถูก ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางอำพร สูตรอุดม พนักงานเก็บเอกสาร บ2 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

Related posts