พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ และอพม.ตำบลวังพิกุล ลงพื้นที่ หมู่ 4, 6 และ15

พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ และอพม.ตำบลวังพิกุล ลงพื้นที่ หมู่ 4, 6 และ15

 

นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ทีมบริหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม อบต.วังพิกุล คุณณรงค์เกรียติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ และอพม.ตำบลวังพิกุล ลงพื้นที่ หมู่ 4, 6 และ15 ให้ความช่วยเหลือ พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ สอบถามความเป็นอยู่ มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้น รู้สึกอบอุ่น ยังมีคนสนใจ ใส่ใจ ไม่ซึมเศร้า จำนวน 3 ครอบครัว ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts