ศรีสะเกษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพิ่มสวัสดิการดูแลครูบำนาญ ให้ถือหุ้นรายเดือนจากปกติให้เหลือแค่ 1% จัดสวัสดิการ ฉ.โควิด ให้กับข้าราชการบำนาญเริ่มให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ศรีสะเกษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพิ่มสวัสดิการดูแลครูบำนาญ ให้ถือหุ้นรายเดือนจากปกติให้เหลือแค่ 1% จัดสวัสดิการ ฉ.โควิด ให้กับข้าราชการบำนาญเริ่มให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายณัฐพงศ์ ผาคำ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด (ฌส.ศก.)และประธานชมรมกลุ่มข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอเมืองศรีสะเกษ และผู้แทนสมาชิกทุกคนได้ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยได้เชิญ นายธีรนันท์ คำคาวี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นายลิขิต จันทร์มนตรี เลขานุการคณะกรรมการ และคณะมาพบปะและแจ้งเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ข้าราชการบำนาญ ได้รับทราบ โดยมีสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำเหน็จบำนาญมาเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

นายณัฐพงศ์ ผาคำ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด (ฌส.ศก.) และประธานชมรมกลุ่มข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้กำหนดโครงการประชุมสัมมนานี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษได้พบปะสมาชิกเป็นการเพิ่มความรู้และติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตนขอฝากถึงเพื่อนสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญทุกคนว่า ขอให้ติดตามความก้าวหน้าในความเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเรา เพราะว่าขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรามีความมั่นคงและดูแลสมาชิกได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหากว่าสมาชิกมีสิ่งใดที่สงสัยก็สามารถสอบถามได้ทันทีเพราะว่าขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษได้ให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้อย่างทั่วถึง

นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า ตนขอเสนอว่า ในการจัดประชุมข้าราชการบำนาญครั้งต่อไป ควรที่จะจัดให้มีนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงมาพูดบรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตัวของข้าราชการบำนาญว่า ควรที่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการกับครอบครัวลูกหลานและญาติมิตรได้อย่างมีความสุข
นายธีรนันท์ คำคาวี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด กล่าวว่า สิ่งที่ตนและคณะได้นำเอามาแจ้งให้กับสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญได้รับทราบในวันนี้ก็คือ การถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษจำกัดของเรา ได้มีมติให้ถือหุ้นรายเดือนจากปกติให้เหลือแค่ 1% สำหรับข้าราชการบำนาญ และส่งหุ้น 100 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ไปจนถึงเดือนมกราคม 2566 และสวัสดิการที่ให้กับข้าราชการบำนาญของเราเกี่ยวกับการ ฉ.โควิด เราจะให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราเดิม 6.95 เปอร์เซ็นต์ อัตราใหม่ 6.90 เปอร์เซ็นต์ เงินฝากอัตราเดิม 3.40 เปอร์เซ็นต์ อัตราใหม่ 3.25 เปอร์เซ็นต์ เริ่ม 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเรื่องที่นำแจ้งให้กับข้าราชการบำนาญได้รับทราบในส่วนที่จะทำให้ข้าราชการบำนาญของพวกเรามีความสุข และสิ่งที่คาดว่าเราจะดำเนินการต่อไปก็คือการดำเนินการในเรื่องของรีไฟแนนซ์ที่ยังมีปัญหา ซึ่งสิ่งนี้เป็นนโยบายเบื้องต้นเราจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นเป็นแผนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษอยู่แล้ว ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นเราจะค่อยลดลงปีละไม่มากนัก แต่ว่าเราจะก้าวอย่างมั่นคงหากเราก้าวกระโดดอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ เพราะว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเราถ้าเราลดอัตราดอกเบี้ยแค่เพียง 0.05 เปอร์เซ็นต์ ก็จะตกเดือนละประมาณ 10 ล้านบาท เนื่องจากภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้นมันไม่เหมือนกัน เพราะว่าสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษนั้นเป็นสวัสดิการแบบให้เปล่าแก่สมาชิกทั้งหมด สมาชิกแทบจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรเลยประกันชีวิตเราก็ไม่ได้ทำ ในตรงนี้เราจึงจำเป็นต้องมีเงินที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการและมีกำไรเป็นบางส่วนเพื่อที่จะได้นำเอามาให้การสนับสนุนในส่วนนี้////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts