!!! พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ! อภิปราย / การตั้งตัวแทนขต ! สื้นเปลืองงบประมาณฯ ! …

!!! พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ! อภิปราย / การตั้งตัวแทนขต ! สื้นเปลืองงบประมาณฯ ! …

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พลตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ/ รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย/กรรมาธิการตำรวจ/ประธานภาคเหนือ​/ ได้อภิปรายในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ รัฐสภาฯได้อภิปรายในครั้งนี้ได้พูดถึงการรับสมัคร-การลาออก ของสมาชิก ฯ ซึ่งข้อสรุป คือไม่น่ามีความจำเป็นที่ต้องตั้งตัวแทนสมาชิกพรรคทุกเขตเลือกตั้ง​ ของแต่ละจังหวัด​ ควรมีแค่​ตัวแทนจังหวัดก็พอ​ เพราะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการประชุม​ ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นภาระของพรรคการเมือง..เฉลียเขตละ​ 20,000 บาท​รวม​400​เขต​ก็​8​ล้านบาท)


ซึ่งกฎหมายปัจจุบัน​ อยากตั้งคำถาม.​ ทำไมพรรคการเมืองเหมือนเกิดยาก​ ตั้งยาก​ แต่​ การยุบพรรคทำได้ง่าย​ ขอเสนอกรรมาธิการช่วยพิจารณา
และ สมาชิกพรรคการเมือง​ สมควรหรือไม่ที่ต้องแยก​ รายปี​ กับตลอดชีพ​ รายปี​ต้องสมัครใหม่​ หลัง​ 2 ปีที่หมดอายุ​ ทำให้พรรคการเมืองต้องมีภาระ คควรมีสมาชิกประเภทเดียวส่วนค่าปรับของการไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรค​ ควรมีหรือไม่ แพงไปหรือไม่ ซึ่งการลาออกของตัวแทนพรรคจากการเป็นสมาขิกพรรค​ที่​ ไปยื่นกกต.​.​ ไม่ได้ไปยื่นที่พรรค ​ทำให้พรรคไม่ทราบถึงการลาออก​ ซึ่งทั้งนี้ พรรคการเมือง จึงไม่่ควรรับผิดชอบค่าปรับ เพราะทางพรรคไม่ทราบการลาออกของสมาชิกฯมาก่อน ในกรณีที่สมาชิกฯไปยื่นลาออกที่กกตเอง

 

### นางสาวทัศนา บัวคำ ผู้ช่วย ส.ส.ฯ/รายงาน

Related posts