นครพิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง

นครพิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 


เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 เวลา 10:00 น. ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะบริหาร ร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง จ.พิษณุโลก ณ.ห้องจุฬามณี 5
การนำเสนอผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ในครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.พิษณุโลก ได้นำเสนอผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลกแผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป


ทั้งนี้ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องพื้นที่สีเขียวอ่อน(ด้านสิ่งแวดล้อม) และพื้นที่สีน้ำตาล(ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)โดยขอให้ปรับปรุงรายละเอียดบางส่วน เพื่อให้แนวทางในการกำหนดผังเมืองรวมเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการพัฒนาเมืองมากที่สุด

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts