มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รื้อฟื้น “ผ้ายกตานี” จัดแสดงในงานครบรอบ “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รื้อฟื้น “ผ้ายกตานี” จัดแสดงในงานครบรอบ “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

 


วันนี้ 24 ก.พ.65 ที่ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ รีเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดแสดงมรดกภูมิปัญญา “มรดกสิ่งทอภาคใต้ ผ้ายกตานี” มาเผยแพร่ในงานครบรอบ “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565


โดยภายในงานมีการจัดบูทนิทรรศการมรดกสิ่งทอของ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยอีกด้วย “ผ้ายกตานี” หนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการสั่งสม สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปี จัดเป็นผ้าทอชั้นดีที่มีความวิจิตรงดงามและนิยมใช้ในหมู่ชนชั้นสูง โดยชื่อเสียงเรียงนามของ ยกตานี นั้นได้รับกล่าวขานกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลได้ทรงนำเอาชื่อผ้าชนิดนี้ไปกล่าวไว้ในบทพระนิพนธ์ เรื่องดาหลังหรืออิเหนาใหญ่ ครั้นมาถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ้ายกตานีก็ได้ถูกล่าวขานขึ้นอีกครั้งในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง ดาหลัง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำกลับมารื้อฟื้นใหม่ ด้วยเทคนิคการย้อมสีเส้นใยจากวัสดุธรรมขาติ ฝีมือการทอโดยกลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น ตำบลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี “โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส “ ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกด้วย

 

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/24 ก.พ.65/086-2896806

 

Related posts