ศรีสะเกษ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมใช้กีฬาฟื้นฟูเศรษฐกิจ กำชับ 8 หน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศรีสะเกษ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมใช้กีฬาฟื้นฟูเศรษฐกิจ กำชับ 8 หน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตตรวจราชการที่ 10, 11, 12, 13 และ 14 นี้ ซึ่ง น.ส.รุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีหน่วยงานจำนวน 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัด สำนักงานพื้นที่พิเศษ (อพท.) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต ร.ร.กีฬาจังหวัด และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค/จังหวัด มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

น.ส.รุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการประชุมผู้ตรวจราชการในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งท่านผู้ตรวจราชการก็ได้มีดำริว่าต้องการตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด ทั้งนี้เพื่อดูตามมาตรฐานว่า ในการดำเนินงานที่ผ่านมาเกือบ 6 เดือนนี้มีปัญหาในการปฏิบัติราชการยังไงบ้าง เราจะได้มาคุยกันเพื่อจะได้นำเอาปัญหาอุปสรรคนั้นไปแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป

นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรามีแผนการตรวจราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ที่ตนในนามของหัวหน้าผู้ตรวจราชการมาในนามของท่าน รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การตรวจราชการครั้งนี้เป็นการนำเอานโยบายของท่าน รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงมาสู่พื้นที่ให้ทุกหน่วยในพื้นที่ซึ่งในเขตอีสานนี้มี 20 จังหวัดสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรามี 8 หน่วยงาน ซึ่งในการมาตรวจราชการครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยท่านรัฐมนตรีได้เน้นย้ำอย่างที่สุดว่าการทำงานไม่ว่าการท่องเที่ยวและกีฬา ถ้าหน่วยงานในพื้นที่ไม่เกิดการบูรณาการ การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ฝากกำชับมาในเรื่องของการขับเคลื่อนของการท่องเที่ยว จะต้องทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นสะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเป็นนโยบายด้านการท่องเที่ยว ส่วนเรื่องกีฬานั้นท่านรัฐมนตรีเน้นฝากว่า ทำยังไงจะทำให้กีฬาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทำยังไงให้กีฬาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว จะทำยังไงที่จะทำให้การจัดการการกีฬาเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีรายได้มีการประเมินด้านเศรษฐกิจและรายได้ เข้าพักค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ นี่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่ให้มาขับเคลื่อนในครั้งนี้ ตนในนามของหัวหน้าผู้ตรวจราชการจะได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสื่อสารให้ตั้ง 8 หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้นำไปปฏิบัติ และรวมถึงมารับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นโครงการต่างๆที่ลงมาสู่พื้นที่ บางโครงการอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคโควิดต่างๆ เพื่อจะได้นำปัญหาไปเสนอท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับทราบว่า เราจะหาทางแก้ไขจะหาทางเยียวยาหน่วยงานต่างๆของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างไร การตรวจราชการในครั้งนี้หน่วยงานต่างๆจะได้นำเอานโยบายของท่านรัฐมนตรีและนโยบายของท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปขับเคลื่อนต่อไป////////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts