๑๐๐ ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชันย์

๑๐๐ ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชันย์

 


วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชันย์” และประทานเหรียญที่ระลึกของงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ของพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งครบ 100 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยและนางจรัสศศิ ศิลป์ชูศรี ภริยา ร่วมรับเสด็จ และรับประทานเหรียญที่ระลึกดังกล่าวด้วย

Related posts