เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

 


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของาน “100 ปีราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัย พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 การเสวนา “พลวัตการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย

Related posts