พิษณุโลก วัดสุดสวาสดิ์สร้างเจดีย์โลหะแห่งแรกพิษณุโลกครอบเจดีย์ดินสมัยสมเด็จพระนเรศวร

พิษณุโลก วัดสุดสวาสดิ์สร้างเจดีย์โลหะแห่งแรกพิษณุโลกครอบเจดีย์ดินสมัยสมเด็จพระนเรศวร

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสุดสวาสดิ์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระครูประภัศร์โสตถิคุณ เจ้าอาวาสวัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นมาครอบเจดีย์องค์เก่าที่ได้พังทลายไปหมดแล้ว ปัจจุบัน เหลือเพียงเฉพาะฐานเจดีย์เท่านั้น หลังจากเวลาผ่านมานาน ทำให้ฐานเจดีย์เก่าได้พังทลายไปตามอายุ ทางวัดจึงอยากจะสร้างเจดีย์ใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่ศรัทธาได้กราบไหว้ น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทย


เจ้าอาวาสวัดสุดสวาท กล่าวว่า ระหว่างที่ทางวัดกำลังจะดำเนินการสร้างเจดีย์ ได้มีโยมใจบุญชื่ออัญชลี กิ๊บบิ้นส์ ได้ขอเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างเจดีย์ครั้งนี้ เป็นพระเจดีย์ทรงปราสาทยอดพุ่มข้าวบิณฑ์ดอกบัวตูม และเป็นเจดีย์โลหะแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีฐาน 8 เหลี่ยมรองรับฐานล่างเจดีย์โลหะ ขนาดฐานกว้างและยาว 8 เมตร สูง 20 เมตร มีการวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อปี 2564 โดยใช้ชื่อพระธาตุเจดีย์สุดสวาสดิ์ (พระธาตุมณีจันทรา) พร้อมกับจะมีการก่อสร้างปรับปรุงวิหารหลังเดิมอยู่ติดกับเจดีย์ ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) แต่อยู่สภาพทรุดโทรม อนาคตเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ามากราบไหว้ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นจะมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ถ้าผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญสามารถกับทางวัดได้ ที่หมายเลขบัญ 644-1-06646-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์


นายฤทธิพล นเรศบำรุงกุล เปิดเผยว่า วัดแห่งนี้ตนได้สอบถามชาวบ้านมีความเชื่อว่า วัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะยุคสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ พระมเหสี พระธิดา จะมีวัดประจำพระองค์ ทางพระชายามณีจันทร์มีเชื้อมอญ ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากพระนเรศวร และทรงอนุญาตให้สร้างเจดีย์ที่วัดแห่งนี้ แต่เวลาผ่านมานาน ทำให้เจดีย์พังททลายไปหมด ยังคงเหลือให้เห็นแค่ฐานเจดีย์เท่านั้น ส่วนที่จะสร้างตรงนี้เพราะว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีการปั้นรูปพระชายาสมเด็จพระนเรศวร โดยเริ่มแรกจะใช้วาดพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รูปพระชายามณีจันทร์ และพระราชโอรสที่ยังทรงพระเยาว์ หลังจากนั้นถ้ามีความพร้อม ที่จะปั้นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร จะทำเรื่องขอพระราชทานจากสำนักพระราชวัง และจากกรมศิลป์ให้ถูกต้อง นอกจากานั้นได้รับผู้การสนับสนุนจากรัฐมนตรีเฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายประพันธ์ มนทการติวงศ์ อดีตอธิบดีพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเจ้าภาพดำเนินก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรในครั้งนี้ด้วย


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts