ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย*** ขอประกาศ เลื่อนการจัดงาน “วันนักข่าว”

ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย*** ขอประกาศ เลื่อนการจัดงาน “วันนักข่าว”

 


ซึ่งในวันนี้ ที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้เป็น “วันนักข่าว ” ซึ่งทุกปี ทางชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำกิจกรรม ร่วมกับทุกภาคส่วน หรือ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งปีนี้ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิค-19 ทางชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จึงขอเลื่อนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อพบปะ ออกไปก่อน จะจัดเลี้ยงสังสรรค์ งานวันนักข่าวเมื่อไหร่จะแจ้งทุกท่านได้ทราบค่ะ
จึงขอขอบพระคุณทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ฯ ตลอด พ่อค้าและประชาชน / ที่เคยให้การสนับสนุน กันด้วยดีตลอดมาค่ะ
นางสาวทัศนา บัวคำ
ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย

## 5 มีนาคม 2565

Related posts