ผู้ว่าเดี่ยวฯ ไพบูลย์ ณะบุตรจอม เปิดงาน ไหว้ครูลิเก ประจำปี 2565

ผู้ว่าเดี่ยวฯ ไพบูลย์ ณะบุตรจอม เปิดงาน ไหว้ครูลิเก ประจำปี 2565

วันนี้วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร คนที่ 58 เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยเครื่องบวงสรวง ไหว้ครูลิเก มีแขกผู้มีเกียรติพร้อมทั้งศิลปิน นักแสดงลิเก มาร่วมพิธีไหว้ครู ในงานนี้ เป็นจำนวนมาก


ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีคณะลิเก ซึ่งเป็นการแสดง หรือการละเล่นของไทยที่มีมาแต่โบราณ และคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นจำนวนมาก จึงมีการไหว้ครูในทุกๆปี เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาศาสตร์และศิลป์วิชาการละเล่นหรือการแสดงลิเก ที่มีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาและดูแลศิลป์ แขนงนี้อยู่


ซึ่งในวันดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติและการสนับสนุนจาก นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่งเชิญยิ้ม) มาเป็นผู้อ่านโองการในพิธี ทั้งนี้การจัดงานเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่ สมาคมลิเกจังหวัดพิจิตร ภายใต้การนำทีมโดย นายวิรัตน์ ยื่นแก้ว(แสงวิรัตน์) นายกสมาคม ลิเกจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นผู้รวบรวมผู้ประกอบอาชีพลิเกในพื้นที่พิจิตรและประกอบกิจกรรมนี้ในทุกๆปีที่ผ่านมา อย่างยิ่งใหญ่

 

 

Related posts