พิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน kickoff คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง จังหวัดสุโขทัย 2565”

พิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน kickoff คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง จังหวัดสุโขทัย 2565”


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น. นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน kickoff คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง จังหวัดสุโขทัย 2565” ณ แหล่งน้ำทุ่งทะเลหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยมีนายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

Related posts