นิพนธ์ นำ 10 อดีตส.ส.เหนือ ขึ้นเพชรบูรณ์ ช่วยเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

นิพนธ์ นำ 10 อดีตส.ส.เหนือ ขึ้นเพชรบูรณ์ ช่วยเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่มารับโฉนดที่ดินให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมี อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคเหนือประกอบด้วยนายยุพราช บัวอินทร์ นักวิชาการประจำตัวประธานสภาผู้แทนราษฎร จ.เพชรบูรณ์ นายแพทย์ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล จ.เพชรบูรณ์ รวมถึงอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ในจังหวัดสุโขทัย นครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ลำพูน รวม 10 คน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน ที่มีปัจจัยคือ การลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน เป็นการทำให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ ที่เป็นโฉนดที่ดิน มีหลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการดำเนินโครงการฯนั้น ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดและออกโฉนดที่ดิน การดำเนินการของกรมที่ดินถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

“ผมได้ผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ในการขยายผล เรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางสังคม เข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง แต่สิ่งสำคัญเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้ดูแลรักษาไว้ให้ดี หลายคนเป็นที่ดินที่ครอบครองต่อจากบรรพบุรุษ ก็อยากให้ที่ดินดังกล่าวได้ส่งต่อไปถึงลูกหลาน รวมทั้งเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาเมือง เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป รวมถึงในพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปทำกินในที่ดินของรัฐ มีสภาพที่เป็นป่าเสื่อมโทรม หรืออาศัยมาอย่างยาวนานแล้วก็เร่งให้ดำเนินการโดยใช้กฎหมายคทช.ได้” นายนิพนธ์ กล่าว

จากนั้น รมช.มท. ได้พบกับผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มชาวไทย เชื้อสายม้งในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับที่ทำกินในพื้นที่ การขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ฯลฯ ซึ่งมีแต่ละปัญหาได้ถูกสะสมมาอย่างยาวนาน โดยรมช.มท.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปนำแก้ไขและรายงานผลโดยเร็ว

////

Related posts