พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ จชต. กว่า 1,000 คน ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2565

พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ จชต. กว่า 1,000 คน ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2565


วันนี้ (14 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีเปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2565 จัดขึ้น เพื่อเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยมี พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ตลอดจน นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส วัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเป็นการร่วมกันเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า โดยจัดให้มีการบรรยายธรรม ถวายอาหารเพล ส่วนในภาคบ่าย คณะสงฆ์ภาคที่ 18 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา และกิจกรรมแห่เวียนเทียน โดยมี
พระเดชพระคุณเจ้าคณะ พระพรหมจริยาจารย์ ประธานในพิธี

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

Related posts