ร่วมใจมอบรองเท้านักเรียนให้เด็กกำพร้า – ยากจน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

ร่วมใจมอบรองเท้านักเรียนให้เด็กกำพร้า – ยากจน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 14 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นตัวแทน นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายฐกร รัตนกมลพร นายแพทย์ชัยวัฒน์ – แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ทีมสื่อมวลชนประจำจังหวัดยะลา(ทีวี,หนังสือพิมพ์) เลขาธิการ ศอ.บต. , แม่ทัพภาคที่ 4 , ผบ.นพค.42 สนภ.4 นทพ. , ผบก.ตชด.ภาค 4 , ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. และ


น้ำใจจากคนไทย คุณรุ่งนภา ฮาน่า ได้มอบ รองเท้านักเรียน นมผง เเพมเพิส และอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ให้ เด็ก นักเรียน ที่กำพร้า ยากจน ในพื้น จ.ยะลา และมอบให้ ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ เพื่อนำไปมอบ ให้ เด็กกำพร้า และยากจน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 500 คู่ เป็นกิจกรรมที่ ร่วมด้วยช่วยกันแต่งเติมรอยยิ้มให้น้องๆ แทนความห่วงใย จากผู้ใหญ่ใจดี ในโอกาสนี้ พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆพร้อมทั้งพูดคุยและให้กำลังใจ ซึ่งเด็กต้องมีการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และทักษะเพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไป


น.ส.รอกีเยาะ อาบู ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมสนับสนุน กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันแต่งเติมรอยยิ้ม ให้น้องๆ แทนความห่วงใย จาก คุณธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายฐกร รัตนกมลพร นายฐกร รัตนกมลพร
นายแพทย์ชัยวัฒน์ – แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ แม่ทัพภาคที่ 4, ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. และ น้ำใจจากคนไทย คุณรุ่งนภา ฮาน่า มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ ร่วมมอบรองเท้านักเรียน รวมทั้ง นมผง แพ็มเพิส และอุปกรณ์
ที่มีความจำเป็น ให้กับเด็กกำพร้า ยากจน ในพื้นที่ 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทางสื่อมวลชน(ทีวี,หนังสือพิมพ์)ประจำจังหวัดยะลา


ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ยังกล่าวอีกว่า ทางศูนย์ฯได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องในพื้นที่ ทั้งที่เป็นผู้ปกครอง ญาติ ของเด็ก กำพร้า ที่มีฐานะยากจน และ ประชาชนในพื้นที่ ไม่มีร้องเท้านักเรียน ใส่ไปโรงเรียนในช่วงเปิดเทมอภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 พ.ค.65 ที่จะถึงนี้ หลังจาก เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 อย่างยาวนาน ทำให้ โรงเรียน มีการเรียน ออนไลน์ มาตลอด 2 ปี ส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้ง ที่ทำให้เด็กไม่มีรองเท้านักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้าน ตกงาน ไม่มีรายได้ โดยเฉพาะ เด็กนักเรียน ที่มีฐานะ ยากจน อีกทั้งยัง เป็นเด็กกำพร้า อีกด้วย
ทางศูนย์ฯต้องขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน กิจกรรม จนทำให้ ทางศูนย์ฯสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กๆ กว่า 500 คนได้ทั้งหมด เพื่อแต่งเติมรอยยิ้ม ให้พวกเขาได้มีความสุข ในวันเปิดภาคเรียน


นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้รับการวสนับสนุน อาหารเหลว สำหรับเด็ก เเพ็มเพิส สำหรับเด็กที่ พิการและอุปกรณ์ ที่จำเป็น สำหรับเด็กที่ป่วย จาก คุณ ธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นายฐกร รัตนกมลพร นายฐกร รัตนกมลพร มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ยังได้รับ การสนับสนุนยา และ อาหารแห้ง จาก นายแพทย์ชัยวัฒน์ – แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ และประชาชนอีกด้วย

อะหมัด/มาวันดี/14 พ.ค.65/086-2896806

 

Related posts