พิษณุโลก มหกรรมควายยักษ์เมืองสองแควครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี 2565

พิษณุโลก มหกรรมควายยักษ์เมืองสองแควครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี 2565


วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานงานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแควครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565
ภายในงายมีกิจกรรมประกวดควายยักษ์ ควายแคระ การประกวดไก่พื้นเมือง (เหลืองหางขาว) เป็นต้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts