พิษณุโลก ลงพื้นที่ สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

พิษณุโลก ลงพื้นที่ สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565


วันนี้ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วย นายนิพิฐพนธ์ เหรียญทองคำ จพง.ป้องกันฯ และนายวิษณุ เพ็ชรแอน นายช่างโยธา ลงพื้นที่ สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
พบ บ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวน 6 หลังคาเรือน อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 (2 หลัง) หมู่ที่ 2 (1 หลัง) หมู่ที่ 3 (3 หลัง) ร้านก๋วยเตี๋ยว อยู่หมู่ที่ 3 จำนวน 1 หลัง (อาจขอรับความช่วยเหลือ/เข้าคณะกรรมการช่วยเหลือฯ) ซึ่ง นายพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล กล่าวว่าจะรีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts