พิษณุโลก พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

พิษณุโลก พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

 


พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ และฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดเรียกกำลังพลสำรอง ของกองทัพอากาศ


โดยให้กองบิน ๔๖ เป็นหน่วยรับการฝึกทบทวนวิชาทหารของทหารกองหนุน เหล่าทหารอากาศโยธิน ที่ปลดประจำการจาก กองบิน ๔๖ รุ่นปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ คน เข้ารับการอบรมความรู้ ทบทวนวิชาทหาร เพื่อสร้างศักยภาพความพร้อมในการป้องกันฐานบิน รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิ และหน้าที่กำลังสำรองในปัจจุบัน ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕


ในการนี้ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts