แถลง..ผลสำเร็จวิ่งเทรลเบตง ทำเงินสะพัดกว่า 140 ล้านบาท

แถลง..ผลสำเร็จวิ่งเทรลเบตง ทำเงินสะพัดกว่า 140 ล้านบาท ขณะที่ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand By UTMB ปี 66 นี้ ด้านเลขาธิการ ศอ.บต.เผย วิ่งเทรลจะสามารถพลิกวิกฤตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าวผลสำเร็จกิจกรรม Amazean Jungle Trail ในห้วงระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน Amazean Jungle Thailand By UTMB ที่ได้รับการบรรจุใน UTMB World Series สนามที่ 2 ของไทย อย่างเป็นทางการ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Mrs.Sabrina De Nadai UTMB Asia เข้าร่วม ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวแสดงความยินดีกับวงการกีฬาวิ่งเทรลในประเทศไทย ที่มีสนามวิ่งเทรลมาตรฐานโลกเกิดขึ้นอีกหนึ่งสนาม จากสนามสูงสุดแดนสยามที่ดอยอินทนนท์ สนาม UTMB World Series Major 1 ใน 3 ของโลก Doi Inthanon Thailand by UTMBสู่ใต้สุดของประเทศไทยที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา Amazean Jungle Thailand by UTMB เพราะความหลากหลาย และความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศไทยที่เป็นสิ่งดึงดูด เป็น Soft Power ที่ชาวต่างชาติหลงไหล ยิ่งเมื่อนำกีฬากลางแจ้งเช่น การวิ่งเทรลไปผสมผสาน เชื่อเหลือเกินว่าจะได้รับการสนใจจากนักวิ่งเทรลทั่วโลก ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา ต้องถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านของการจัดการแข่งขัน และด้านกิจกรรมคู่ขนาน เป็นกีฬาและการท่องเที่ยวที่ทำให้เมืองเบตงได้กลับมาครึ้กครื้น และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนใต้เริ่มถ่ายทอดสู่สายตาคนทั่วโลก ในอนาคตถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยเรา ที่จะมีอีกหนึ่งอีเวนต์ที่สามารถดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดการแข่งขัน และจังหวัดใกล้เคียง

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่าการจัดงาน Amazean Jungle Trail มีเป้าหมาย 2 ด้าน คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้กลไกของกีฬาเป็นสื่อ และส่วนที่ 2 เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และมุมมองจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงฐานรากและมิติเชิงพื้นที่ ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบด้วย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ภาครัฐได้กำหนดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งการพัฒนาเส้นทางถนนสู่เมืองเบตง สนามบินเบตง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะสกายวอล์ค ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมวิ่งเทรล ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ซึ่งร่วมกันวางเป้าหมายให้สนามเบตง เป็นสนามวิ่งเทรลแห่งที่ 2 ของประเทศ โดย UTMB ได้มาตรวจสอบและประเมินสนาม การแข่งขันวิ่งเทรล สภาพแวดล้อม และอื่นๆ โดยมีนักวิ่งจาก 14 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก จนทำให้สนามวิ่งเทรล อำเภอเบตงแห่งนี้ ได้ถูกบรรจุให้เป็นอีกหนึ่งสนามวิ่งเทรลของ UTMB แล้ว เป็นสนาม world series แห่งที่ 2 ของประเทศ โดยประกาศให้วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ จะเป็นการแข่งขันครั้งที่ 1 ของสนาม โดยใช้ชื่อว่า Amazean Jungle Thailand By UTMB ซึ่งความสำเร็จที่เกิดนั้นเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันดูแลนักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนอำเภอเบตง ให้มีความรู้สึกปลอดภัย และอบอุ่น สามารถสร้างเงินสะพัดกว่า 140 ล้านบาท ถือเป็นการพลิกฟื้นจากการหลับใหลในสถานการณ์โควิค 19 ที่ผ่านมาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ขณะที่พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า มาตรการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการมี 2 มาตรการหลักๆ คือ มาตรการอำนวยความสะดวกดูแลนักวิ่ง และส่วนที่ 2 คือ มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อรักษาความปลอดภัยใน 2 พื้นที่แบ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน และกระจายเจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในอำเภอเบตงโดยรอบ ทั้ง 37 อำเภอ 288 ตำบล 988 หมู่บ้าน ใช้กำลังพล ตำรวจ ทหารและอาสาสมัครจากประชาชนในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยตามจุด ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้นขอให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่คาดหวังการสร้างบรรยากาศเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

 

Related posts