พิจิตร เข้าพบ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือข้อราชการ ด้านสังคม ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

พิจิตร เข้าพบ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือข้อราชการ ด้านสังคม ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 และหัวหน้าหน่วยงาน One Home กระทรวง พม. จังหวัดพิจิตร เข้าพบ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือข้อราชการ ด้านสังคม ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

Related posts