พิษณุโลก กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 65

พิษณุโลก กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 65

 


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ, คณะครู นักเรียน รร.บ้านเนินมะคึก และ รร.บ้านซำเตย จัดกิจกรรมปลูกต้มไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครบรอบ 44 พรรษา 3 มิ.ย. 65 โดยได้มีการปลูกต้นไม้ จำนวน 30 ชนิด รวมทั้งหมด จำนวน 5000 กว่าต้น ณ บริเวณพื้นที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล. มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts