พิษณุโลก รองจเรตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

รองจเรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และ ภูธรจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านพลายชุมพล หมู่ที่ 4 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ (รองจเรตำรวจแห่งชาติ) ช่วยเหลืองาน ปป. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ ปี 2565 พื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก และส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด”โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ ปี 2565” เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ ชุมชน

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างสงบสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติปี 2565 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและยั่งยืนต่อไป

โดยมีเป้าหมาย หมู่ที่ 4 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ชุดปฏิบัติการ จะช่วยแนะนำการดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในชุมชน เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง เข้าใจ และยั่งยืนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts