พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ,

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ และพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (รูปแบบออนไลน์) ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในแต่ละส่วนแต่ละจังหวัดก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงเช่นเดียวกัน
สำหรับการจัดกิจกรรมได้กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามกรอบแนวทางของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts