พาณิชย์สุโขทัยเผย งาน Northern Gems 2022 มีมูลค่าการซื้อขายถึง 5,522,385 บาท

พาณิชย์สุโขทัยเผย งาน Northern Gems 2022 มีมูลค่าการซื้อขายถึง 5,522,385 บาท

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี เปิดเผยว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคเหนือ (Northern Gems and Jewelry Festival 2022) ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค (Paradise Park) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สามารถสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเครื่องประดับ เงิน-ทองของจังหวัด สุโขทัย โดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 3,323,600 บาท


นายศุภสัณห์ฯ กล่าวว่าจังหวัดสุโขทัย มีผู้ประกอบการเครื่องประดับเงิน-ทอง เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดังกล่าว จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย ร้านต่อเงินต่อทอง ร้านอรอนงค์ช่างทอง บ้านทองสมสมัย ร้านกรุเงิน ร้านลำตัดเงินโบราณ
สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ (Northern Gems and Jewelry Festival 2022) ดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้า อนุภูมิภาค ภาคเหนือ กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด


ทั้งนี้ อัญมณีและเครื่องประดับของภาคเหนือมีสีสันสวยงามเครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงินล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญในท้องถิ่นภาคเหนือ ผ่านลวดลายที่มีความหลากหลาย งดงามเป็นเอกลักษณ์ที่ก่อให้เกิดการจดจำ ทั้งยังบ่งบอกได้ถึงแหล่งที่มาเชื่อมโยง ความเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ
โดยสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัย ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ซื้อ (buyer) และผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงสามารถสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพิ่มโอกาสทางการค้าในตลาดระดับ ต่างประเทศ และช่วยสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับผู้ซื้อ คู่เจรจา คู่ค้า ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

 

Related posts