ศรีสะเกษ นายอำเภอปรางค์กู่นำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดถนน บำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2565

ศรีสะเกษ นายอำเภอปรางค์กู่นำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดถนน บำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2565

 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ซึ่ง นายก อบต.สำโรงปราสาท ร่วมกับ รอง นายก อบต. ส.อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาว ต.สำโรงปราสาททุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งผู้มาร่วมพิธีทุกคนได้แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อสีเหลือง ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประธานในพิธีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดี ด้วยหัวใจ จากนั้น นายอำเภอปรางค์กู่ ได้นำผู้มาร่วมพิธีทุกคนปลูกต้นไม้รอบบริเวณสนาม อบต.สำโรงปราสาท การเดินรณรงค์การคัดแยกขยะของเด็ก น.ร. ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเส้นทางหลักของ อ.ปรางค์กู่ – อ.อุทุมพรพิสัย จนเสร็จเรียบร้อย โดยมี นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายก อบต.สำโรงปราสาท พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ นายก อบต.ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลและประชาชนชาว ต.สำโรงปราสาท มาให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายก อบต.สำโรงปราสาท กล่าวว่า อบต.สำโรงปราสาท ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” และปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต.สำโรงปราสาท ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ตนได้นำผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนทำการปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณถนนสายหลัก อ.ปรางค์กู่- อ.อุทุมพรพิสัย เริ่มจากแยกหนองเชียงทูนถึง ร.ร.บ้านไฮเลิง ต.สำโรงปราสาท ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของ อ.ปรางค์กู่ เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถนนหนทางมีความสะอาด สวยงาม มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม /////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

+

Related posts