พิษณุโลก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

พิษณุโลก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.วังพิกุล หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง และประชาชนจิตอาสา ร่วมต้อนรับนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า และปลูกแฝกบริเวณริมคลองดงแขวน หมู่ที่ 9 บ้านดงไผ่ ตำบลวังพิกุล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 200 คน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts