ศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์เผยวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด เตือนประชาชนการ์ดอย่าตก รณรงค์ฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 100 ของประชากร

ศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์เผยวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด เตือนประชาชนการ์ดอย่าตก รณรงค์ฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 100 ของประชากร

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เปิดเผยว่า วันนี้ (5 มิ.ย.65) จ.ศรีสะเกษ
มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย (มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ครบทั้ง 22 อำเภอแล้ว) ยอดสะสม 48,489 ราย (ยอดทะลุสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยคนแล้ว)มีผู้เสียชีวิต ยอดสะสม 307 ราย ซึ่งในวันนี้ อ.กันทรลักษ์มีผู้ป่วยติดเชื้อ 0 ราย โดยติดเชื้อในพื้นที่ 0 ราย มาจากต่างจังหวัด 0 ราย ยอดสะสม 7,034 ราย (ยอดทะลุเจ็ดพันคนแล้ว)มีผู้เสียชีวิต ยอดสะสม 37 ราย

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวต่อไปว่าแม้ว่าอำเภอกันทรลักษ์ไม่พบผู้เชื้อเพิ่มในวันนี้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดและจริงจัง การ์ดอย่าตกอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดติดเชื้อพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด หากเดินทางกลับบ้านหรือภูมิลำเนาขอให้แจ้งล่วงหน้า หากยังไม่ฉีดวัคซีนครบโด๊ส หรือกรณียังไม่ฉีดวัคซีนเลยต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่ติดเชื้ออย่างน้อย 72 ชั่วโมงมายืนยัน มิฉะนั้นจะต้องกักกันตัวเอง 10 วัน และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง โดยแยกห่างจากคนในครอบครัวและชุมชนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ

นายอำเภอกันทรลักษ์ยังกล่าวด้วยว่า ตนมีความห่วงใยประชาชนชาวกันทรลักษ์เป็นอย่างมาก จึงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อภายในอำเภอกันทรลักษ์ยังมีต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ (เกิดจากพื้นที่ตลาด การรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันโรคโควิดแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้กักตัวเอง 14 วัน แยกออกห่างจากคนในครอบครัวและชุมชนอย่างเคร่งครัดจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค และขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์ทุกท่าน ไปฉีดวัคซีนเพื่อให้ได้ร้อยละ 100 ของประชากร///

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts