แม่ทัพภาค 4 เปิดกิจกรรม ” สร้างจิตสำนึกด้านความเข้มแข็งของชุมชน จากคลองภูมีสู่อู่ตะเภา ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมสงขลา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

แม่ทัพภาค 4 เปิดกิจกรรม ” สร้างจิตสำนึกด้านความเข้มแข็งของชุมชน จากคลองภูมีสู่อู่ตะเภา ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมสงขลา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565


วันนี้ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สร้างจิตสำนึกด้านความเข้มแข็งของชุมชน จากคลองภูมีสู่อู่ตะเภา ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมสงขลา” และกิจกรรม “วันคลองอู่ตะเภา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565   โดยโครงการดังกล่าวมุ่งหวังสร้างพลังแห่งความร่วมมือของผู้บริหารท้องถิ่นตลอดแนวคลอง นำไปสู่การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ ทั้งผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และเยาวชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทวงคืนเอกราชสิ่งแวดล้อม  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเยาวชนปกป้องคลองอู่ตะเภา จำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้ในกิจกรรมมีการพูดคุย และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่ เยาวชน และผู้นำท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อนแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน และนำกล่าวปฏิญาณประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมสงขลา ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ) 4 ฝ่าย เพื่อร่วมปกป้องคลองอู่ตะเภา สร้างจิตสำนึกด้านความเข้มแข็งของชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ ตลอดจนเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณริมคลองอู่ตะเภา ประกอบด้วย ปลาบ้า / ปลาตะเพียนขาว  ปลายี่สก และกุ้งก้ามกราม จำนวน 1,650,000 ตัว ซึ่งจะทำการปล่อยพร้อมกันในพื้นที่ของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆ ละ 1 จุด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมง 6 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง  สตูล ยะลา  ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อร่วมสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคลองอู่ตะเภา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2565

》 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า “จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างมากจากการกระทำของมนุษย์ คลองอู่ตะเภาและคลองภูมี นับว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญซึ่งในช่วงหลังที่มีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คลองส่วนนี้มีส่วนระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้อยลง ทั้งหมดเกิดจากความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจของประชาชน และเยาวชนเครือข่ายในพื้นที่ ขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับพื้นที่สืบไป ”

 

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

Related posts