พิษณุโลก ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1ในหัวข้อ “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ”

พิษณุโลก ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1ในหัวข้อ “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล มอบหมายให้ นายปัณณวิชญ์ จันทร์ตรี รองนายกฯ และนางปิยะนุช จันทร์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1ในหัวข้อ “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรจัดการด้านขยะจากต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เช่น ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริษัทในเครือวงษ์พานิช กรุ๊ป และวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีท่านรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ท209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts