พิษณุโลก มทบ.39 ร้อยดวงใจพี่น้องทหาร เชิดชูเกียรติผู้เสียสละ

พิษณุโลก มทบ.39 ร้อยดวงใจพี่น้องทหาร เชิดชูเกียรติผู้เสียสละ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 1000 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก พร้อมด้วย นาย ธนเดช นุชรุ่งเรือง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมทหารผ่านศึกในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 2 ราย เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่และพูดคุยให้กำลังใจ ในการนี้ ได้นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค – บริโภค มอบให้เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประกอบด้วย


1. ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 405/20 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2. อาสาสมัครทหารพราน ดรุณ เคหะทุ่ม ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 411 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พร้อมทั้ง พบปะเครือข่ายสมาคมทหารผ่านศึกระดับอำเภอ อีกด้วย
#มณฑลทหารบกที่39 #สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts