#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันมหิดล” หรือ “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันมหิดล” หรือ “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล และกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องใน“วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมรัฐพิธีและเป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ผู้ทรงสมศักดิ์ในครั้งนี้…

 

Related posts