ศรีสะเกษ ผู้ว่ามอบโคกระบือแก่เกษตรกร 81 รายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ศรีสะเกษ ผู้ว่ามอบโคกระบือแก่เกษตรกร 81 รายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบสัตว์,พิธีรับมอบกรรมสิทธิ์ โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ (ธคก.)ให้แก่เกษตรกรอำเภอกันทรารมย์และอำเภอน้ำเกลี้ยง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ นายทองวรรณ จิตโชติ นายก อบต.โนนสังข์ นำเกษตรกรจากอำเภอกันทรารมย์และอำเภอน้ำเกลี้ยงเข้ารับเอกสารสิทธิ์และรับมอบโค-กระบือ

นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ตลอดจนจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส


มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พิธีรับมอบสัตว์ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 81 ราย ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) โดยให้ยืมเพื่อการผลิต , พิธีรับมอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 50 ราย ที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) และได้ส่งลูกสัตว์ตัวแรกคืนให้กับโครงการ ฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโค – กระบือ แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts