พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะหัวหน้าคณะหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๖ พร้อมด้วย คุณ อภิชญา บุญญะพาศ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ นำหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ในการนี้ ได้มีพิธีส่งมอบอาคารสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนโดยกองทัพอากาศ (งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท) และจัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๘ ทุน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การกีฬา ผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑๒๐ ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี จาก หมวดดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖, การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ, การให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และให้บริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts