พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุลมกระโชกแรง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวังประดู่ ส่งผลให้บ้านพักอาศัยของนายประมินทร์ จุ้ยเจ็ก เสียหายทั้งหลัง โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts