นิพนธ์ เร่งรัดสร้างกรรมสิทธิ์ให้ประชาชนฯ แจกโฉนดที่ดินจ.พัทลุง มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 115 ล้านบาท

นิพนธ์ เร่งรัดสร้างกรรมสิทธิ์ให้ประชาชนฯ แจกโฉนดที่ดินจ.พัทลุง มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 115 ล้านบาท

วันนี้ (10 มิ.ย.65) เวลา 10.30 น.ที่โรงเรียนบ้านโคกทราย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง นายอำเภอปากพะยูน หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนเรื่องที่ดินในการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการลงพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งการมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ประชาชนจะได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งนอกจากจ.พัทลุงแล้ว ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเพื่อการออกโฉนด ก็ขอให้พี่น้องประชาชน ที่ยังไม่ได้โฉนด ให้เข้าไปลงทะเบียน แจ้งชื่อ และตำแหน่งที่ดินได้ ในโครงการ บอกดิน 3 ได้ ส่วนประชาชนที่ติดปัญหาเรื่องไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องที่ดินต่อไป

“ นอกจากนี้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินแล้ว รัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ยังผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวเกษตรโดยประกันรายได้พืชผลทางการเกษตรทั้ง 5 ชนิด และจะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์โควิดได้อีกทางหนึ่ง” นายนิพนธ์กล่าว

ทั้งนี้ โฉนดที่ดินที่มอบให้เจ้าของที่ดินในจังหวัดพัทลุงวันนี้ เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 89 ราย 116 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 357 ไร่ คิดเป็นมูลค่าที่ดินทางเศรษฐกิจกว่า 115 ล้านบาท

////

Related posts