ศรีสะเกษ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ชื่นชมผ้าพื้นเมืองสวยงามที่หัตถวิถีมณีวิภากันทรลักษ์ เผยชอบใช้ของไทยเพราะว่าสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือน

ศรีสะเกษ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ชื่นชมผ้าพื้นเมืองสวยงามที่หัตถวิถีมณีวิภากันทรลักษ์ เผยชอบใช้ของไทยเพราะว่าสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การเรียนรู้หัตถวิถีมณีวิภา ตั้งอยู่เลขที่ 188 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ “หัตถวิถีมณีวิภา” ซึ่ง นพ.อดุลย์ โบจรัส ผอ.รพ.กันทรารมย์ และ นางมลวิภา โบจรัส ประธานสภาวัฒนธรรม อ.กันทรลักษ์ ได้สร้างศูนย์ขนาดใหญ่ขึ้นมาบนเนื้อที่ 8 ไร่ เป็นเส้นทางไปสู่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านปราสาทพระวิหาร ซึ่งศูนย์แห่งนี้เปิดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในเขต อ.กันทรลักษ์ รวมทั้งกลุ่มที่ผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ โดยภายในศูนย์มีแหล่งผลิตผ้าไหม การสาธิตการทอผ้าไหม มีการนำเอาผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองต่าง ๆ ที่สวยงามตระการตามาแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชมและเลือกซื้อเพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านชาว อ.กันทรลักษ์และอำเภอใกล้เคียง

ซึ่งหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้ชมผ้าไหมและสินค้าพื้นเมืองจำนวนมาก พร้อมทั้งได้เลือกซื้อผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์วิถีชีวิตชาวชนบทไทย ตามพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยได้ชื่นชมถึงความปราณีตงดงามของการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์วิถีชีวิตชาวชนบทไทย และผ้าลายลูกแก้วซึ่งเป็นผ้าอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ คือ ผ้าทอเบญจศรี ได้แก่ ศรีลาวา ศรีมะดัน ศรีลำดวน ศรีกุลา และศรีมะเกลือ และมีการปักแส่วผ้าที่มีความประณีต สวยงามมาตั้งแต่โบราณ โดยมี นางมลวิภา โบจรัส ประธานสภาวัฒนธรรม อ.กันทรลักษ์ พร้อมด้วย นพ.อดุลย์ โบจรัส ผอ.รพ.กันทรารมย์ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ นางศรีวตาภรณ์ ศรีชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ให้การต้อนรับ

นางมลวิภา โบจรัส ประธานสภาวัฒนธรรม อ.กันทรลักษ์ และ ผอ.ศูนย์การเรียนรู้หัตถวิถีมณีวิภา กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ผ้าไหมทอมือหัตถวิถีมณีวิภาแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตผ้าไหมทอมือ เช่น การคัดเลือกดอกไหม การสาวไหม การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ การมัดหมี่ไหม การทอผ้าไหม การตกแต่งผ้าไหม และการแส่วเสื้อผ้าไหมสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.ศรีสะเกษ ภายในศูนย์แห่งนี้มีการจำหน่ายเสื้อผ้าโอท็อป เช่น หมู่บ้านท่าสว่างสามัคคี ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ ที่เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์ผ้าไหมไทยพื้นบ้าน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย ตรานกยูง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจำนวน 4 ชนิด ตรานกยูงพระราชทานสีทอง, สีเงิน, สีน้ำเงิน, และสีเขียว และสินค้าโอท็อปจำนวนมากจากกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มาแสดงให้ชมเป็นประจำทุกวัน

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กล่าวว่า ในวันนี้ได้มาอุดหนุนสินค้าโอท็อปที่หัตถวิถีมณีวิภา ซึ่งมีผ้าไทยที่สวยงามและสินค้าพื้นเมืองของกลุ่มแม่บ้านมาแสดงจำนวนมาก เป็นคนที่ชอบใช้ของไทย ๆ เพราะมีความรู้สึกว่ามันสวยดีและเป็นเอกลักษณ์เวลาถือกระเป๋าผ้าไทยไปที่ไหนก็จะไม่มีใครเหมือน มันเหมือนกับว่ามันเป็นแฮนด์เมดและเหมือนกับว่ามีใบเดียว เวลาถือจะมีความรู้สึกว่าอันนี้ที่เราถืออยู่นี้เป็นอันเดียวไม่มีคนอื่นที่ถือเหมือนกับเรา วันนี้ก็เลยอุดหนุนผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เป็นลายประยุกต์ร่วมกับลายผ้าพันธุ์พื้นเมืองของ จ.ศรีสะเกษ ที่มาสลับกับลายขอพระราชทานโดยได้ซื้อไปจำนวนทั้งสิ้น 5 ผืน และกระเป๋า 5 ใบ ซื้อผ้าสีไหนก็ซื้อกระเป๋าสีนั้นจะได้เป็นชุดเดียวกันอย่างสวยงาม/////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts