“ที่ดินคือชีวิต” ชาวศรีสาคร จ.นราธิวาส ร้องไห้ตื้นตันใจ รัฐบาลให้ความสำคัญฯ หลังรอคอยมากว่า 50 ปี นิพนธ์ ลั่น ทำต่อนโยบายเดินสำรวจออกโฉนดครอบคลุมทั่วประเทศ

“ที่ดินคือชีวิต” ชาวศรีสาคร จ.นราธิวาส ร้องไห้ตื้นตันใจ รัฐบาลให้ความสำคัญฯ หลังรอคอยมากว่า 50 ปี นิพนธ์ ลั่น ทำต่อนโยบายเดินสำรวจออกโฉนดครอบคลุมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนศรีวารินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ และ บ้านตะมะยูง หมู่ที่ 2 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 150 แปลง เนื้อที่ประมาณ 67 ไร่  มูลค่าที่ดินรวมทั้งหมด 29,835,935 บาท โดยมีนายสนั่น พงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง คณะทำงานรมช.มท./อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จพด.นราธิวาส ผอ.ศูนย์เดินสำรวจฯ หน.ส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมมอบโฉนดฯ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะที่ดินคือต้นทุนที่สำคัญในการที่จะก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาการถือครองที่ดินได้ให้แก่ประชาชนได้ เราก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้ได้ เพราะฉะนั้นการกระจายการถือครองที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญ การมอบโฉนดที่ดินวันนี้ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญมีประโยชน์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งในปีนี้รัฐบาล ได้ประกาศให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน พร้อมกันทั้งประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทย ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนเรื่องที่ดิน ในการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ถึงแม้ว่า จะติดปัญหาเรื่องงบประมาณ

“ รัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินทำกินมาโดยตลอด เพราะปัญหาที่เกี่ยวกับที่ดินทำกินเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนที่ดินทำกิน ความไม่ชัดเจนเขตที่ดินของรัฐ การประกาศเขตที่ดินสาธารณะทับที่ดินชาวบ้าน ความไม่ขัดเจนในแผนที่ และอีกหลายปัญหาที่รอการแก้ไข  สำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ขณะนี้กรมที่ดินได้เปิดการรับแจ้งตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน หรือมีหลักฐาน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น “บอกดิน 3” โดยกรมที่ดินจะนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น ไปใช้สำหรับการจัดทำแผนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุด” นายนิพนธ์กล่าว

สำหรับพี่น้องชาวอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ที่เดินทางมารับโฉนดที่ดินในวันนี้ต่างมีความดีใจที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นในพื้นที่สามจังหวัดแดนภาคใต้ ให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เพราะที่ดินเปรียบเหมือนชีวิตที่หล่อเลี้ยงทั้งการใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพจุนเจือครอบครัว และผู้รับโฉนดที่ดินบางรายถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจที่ได้รับโฉนดที่ดินในวันนี้ หลังรอคอยมากว่า 50 ปีอีกด้วย

////

Related posts